koszyk0 sztuk  
user Zaloguj
gen22800
Back cover pokaż tył okładki

Wydawnictwo: Genuin
Nr katalogowy: GEN 22800
Nośnik: 1 CD
Data wydania: listopad 2022
EAN: 4260036258004
60,00zł
w magazynie
Zamów
Nasze kategorie wyszukiwania

Epoka muzyczna: barok
Obszar (język): niemiecki
Rodzaj: kantata, preludia, fuga

Bach JS / Bach JC: Die Kunst des Sterbens – Ars Moriendi

Genuin - GEN 22800
Wykonawcy
Franz Vitzthum, countertenor
Ensemble Il Capriccio
Nagrody i rekomendacje
 
Audio Video Płyta Miesiąca Music Island Recommends
 
Johann Christoph Bach:
Es ist nun aus mit meinem Leben

Johann Sebastian Bach:
Die Kunst der Fuge, BWV 1080 - Contrapunctus I + V
Gott soll allein mein Herze haben, BWV 169
Aria "Stirb in mir"
Die Kunst der Fuge, BWV 1080 - Contrapunctus IV + VIII
Du, o schönes Weltgebäude
Die Kunst der Fuge, BWV 1080 - Contrapunctus IX + XI
Erbarm dich mein, o Herre Gott, BWV 721
Vor deinen Thron tret‘ ich hiermit, BWV 668
Fuga e tre Soggetti
Aria "Vergnugte Ruh, beliebte Seelenlust"
Combination of selections from the "Art of Fugue" with arias and chorale arrangements whose texts deal with the themes of death, eternity and promise. Arrangement for unique instrumentation: chorale melodies in the works originally intended for organ are taken over by the vocal part or violin.

During the time of Johann Sebastian Bach, death was part of everyday life. The ensemble il capriccio and the countertenor Franz Vitzthum offer the Thomaskantor's musical perspective on life and death on their new GENUIN CD. The texts of the recorded arias and chorale arrangements by Bach deal with death, eternity and the promise of eternal life. The musicians juxtapose the works, some of which have been carefully arranged, with selected sections from the Art of Fugue. The result is an artistic and moving musical tapestry, interpreted by Franz Vitzthum and the ensemble il capriccio with intensity and sensitivity.

Muzycy zaskakują słuchaczy coraz ciekawszymi pomysłami. Poruszając się w dawnej muzyce coraz swobodniej tworzą płyty „monograficzne” skoncentrowane na pewnym typie repertua-ru. Tym razem muzycy Ensemble Il Capriccio wraz z kontratenorem Franz’em Vitzthum’em przedstawili sztukę umierania koncentrując się na twórczości Johanna Sebastiana Bacha. Wy-brane fragmenty z „Kunst der Fuge” połączone z ariami i aranżacjami chorałowymi, których teksty skupione są na tematyce śmierci, wieczności i obietnicy życia wiecznego, tworzą mu-zyczną wizję sztuki umierania, która przecież była nieodzownym elementem doświadczanym przez ludzi XVIII wieku. W tym także boleśnie przez samego kompozytora. Prezentowana muzyka została w dużej mierze przearanżowana przez muzyków, co tworzy dodatkowo wy-jątkową atmosferę całości. Melodie chorałowe pierwotnie przeznaczone na organy są na przy-kład wykonywane jako partia wokalna i skrzypcowa. To naprawdę zabieg stawiający te utwo-ry w zupełnie innej przestrzeni dźwiękowej. Płyta nagrana przez wytwórnię Genuin może sta-nowić dla słuchaczy nowy, ciekawy wgląd w muzykę lipskiego kantora. To poruszający i wy-konawczo stojący na niezwykle wysokim poziomie obraz XVIII-wiecznej muzycznej ars mo-riendi. Koniecznie.
Alina Mądry - Audio Video 01-2023

Zobacz także:

  • RCD 1127
  • B 108121
  • AV 2626
  • PN 2401
  • ACD 22823
  • AUDITE 97803
  • CC 72952
  • RK 4104
  • KTC 1735
  • AV 2675