koszyk0 sztuk  
user Zaloguj

Polityka prywatności - RODO

Szanowni Państwo,

W związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Jeśli są zapisani Państwo jedynie do naszego newslettera (otrzymują od nas Państwo informacje o ofertach i promocjach) oraz nie posiadają Państwo konta na naszej stronie, nie dotyczą Państwa informacje poświęcone kontom (dalej nazywane: „Konto”). W tekście poniżej wskazaliśmy fragmenty, które dotyczą tylko newslettera lub tylko Konta.

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Music Island zlokalizowana pod adresem: ul. Napoleońska 17, 61-671 Poznań (dalej nazywana: „Firmą”).

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. utrzymanie Konta, realizowanie zamówień oraz przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń,

komunikacji związanej ze świadczeniem usług). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podali Państwo dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko jeśli posiadają Państwo Konto;

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Państwa zamówień, komunikacji z naszą firmą oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz  finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

d) w celu kierowania do Państwa treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach i promocjach. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdą Państwo w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?”). Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adresy podane poniżej, w części „Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Firmy, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to: dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności.

Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych przysługuje Państwo szereg uprawnień:

• mogą Państwo uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz otrzymać kopię Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa prośba obejmuje kopie danych, pomocnym byłoby wskazanie, jaką kopię danych chcieliby Państwo otrzymać. W przypadku drugiej i kolejnej kopii, Firma  może naliczyć opłatę, o czym zostaną Państwo powiadomieni. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;

• mogą Państwo zażądać sprostowania Państwa danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Firma je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcą Państwo, aby Firma przetwarzała Państwa dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcą Państwo, aby dane zostały przechowane w związku z Państwa roszczeniami);

• mogą Państwo zażądać przekazania Państwa danych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane mogą Państwo samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Państwa żądanie zrobić to za Państwa.

• w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez Firmę odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdą Państwo w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?”);

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, proszę nas o tym powiadomić. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)].

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Z naszą firmą mogą się Państwo skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@music-island.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, mogą Państwo kontaktować się listownie wysyłając list na adres Music Island, ul. Napoleońska 17, 61-671 Poznań.

 

 

___________

Pliki cookies

Na stronie music-island.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celu zapamiętywania zawartości koszyka zamówień i są  usuwane po złożeniu zamówienia lub wyczyszczeniu zawartości koszyka.
Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zablokowanie plików cookies uniemożliwi dokonywanie zakupów na stronie.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie, to pliki tekstowe zapisywany przez witrynę internetową na komputerze lub innym urządzeniu, umożliwiający tej witrynie przechowywanie w niej informacji lub ustawień. Nie mogą zawierać wirusów, nie stanowią zagrożenia dla komputera i systemu operacyjnego, są normalnym elementem umożliwiającym prawidłowe działanie witryn internetowych.

Czy witryny internetowe music-island korzystają z plików cookie?

Tak. Music-island wykorzystuje tymczasowe pliki cookie na swoich witrynach internetowych.
Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookie; należy jednak pamiętać, że uniemożliwi to korzystanie z zamawiania płyt przez stronę internetową.

Z jakiego rodzaju plików cookie korzystają witryny internetowe Music Island?

Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania strony, w szczególności systemu zamówień internetowych.

Te pliki cookie pozwalają nam zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny.

W jaki sposób można wyłączyć lub usunąć pliki cookie?

Każda przeglądarka oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie: